ÚPSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Lokalita na ploše 72,8 ha byla v roce 1952 vyhlášena za přírodní rezervaci. Leží v 1. pásmu Krkonošského národního parku v mělké proláklině mezi Sněžkou, Hraničním hřbetem a Studniční horou, průměrná nadmořská výška je 1400-1425 metrů. V Úpské rařelině pramení Úpa a Bílé Labe. Mocnost rašeliny je 0,40-1,20 metru. Jsou tu vodou vyplněné pukliny i větší rašelinná jezírka, hluboká až 1 m a také rašelinné kopečky zvané bulty. Ostrůvky klečovitých porostů vytvářejí stolové formy. Kosodřevina se tu prolíná s porosty šáchorovitých rostlin, zejména suchopýry (zvané také Krakonošovy vousy), jejichž bílé ostrůvky v době zrání semen dodaleka září. Najdeme zde i některé vzácné rostliny jako ostružiník moruška, všivec sudetský, běloprstka bělavá aj. Severní částí rašeliniště prochází prochází turistická cesta od Luční boudy k bývalé Obří boudě. Jinak není vstup do chráněného území dovolen.


ZPĚT